تلاوت تصویری سوره نحل شعبان صیاد. استاد شعبان عبدالعزیز صیاد آیات ۱۲۵ الی ۱۲۸ سوره نحل را تلاوت می‌کنند. این تلاوت در سال ۱۹۸۰ انجام شده است.