تلاوت تصویری سوره واقعه عبدالباسط . این تلاوت زیبا توسط استاد در کشور پاکستان انجام شده است.