کشور مصر دارای هزاران قاری رسمی‌و غیر رسمی‌بوده است ولی با این وجود تمام قاریان مصری از شروع قرن بیستم میلادی تا زمان حاضر در شش گروه تقسیم می‌گردند:

۱- نسل قاریان پیش از رادیو

شامل قراءی که در انتهای قرن نوزده و شروع قرن بیستم میلادی و تا پایان دهه ۱۹۱۰ در فن تلاوت مصر به شهرت رسیده بودند شامل :

 • شیخ یوسف خفاجی المنیلاوی (۱۸۵۰-۱۹۱۱)
 • شیخ احمد ندا عبدالسلام (۱۸۵۲-۱۹۳۳) – موسس فن تلاوت)
 • شیخ محمد القهاوی (اطلاعاتی از ایشان در دست نیست)
 • و …


توضیح : این دسته از قاریان مشهور، از ثبت تلاوت خود روی استوانه یا صفحات ممانعت می‌نمودند، به همین علت تلاوتی از آنان دسترس نیست ولی از شیخ یوسف المنیلاوی آثاری در حوزه موسیقی عربی در دسترس می‌باشد.

این دسته از قاریان قبل از افتتاح رادیو مصر در سال ۱۹۳۴میلادی دار فانی را وداع گفته بودند.

۲- قاریان نسل اول پس از رادیو

شامل قراءی که در دهه‌های ۱۹۲۰-۱۹۳۰-۱۹۴۰ میلادی در اوج حرفه خود و اوج معروفیت قرار داشتند شامل :

 • شیخ علی محمود (۱۸۷۸-۱۹۴۳)
 • شیخ منصور بدار (۱۸۸۴-۱۹۶۷)
 • شیخ حسن مناخلی (اطلاعاتی از ایشان در دست نیست)
 • شیخ محمد رفعت (۱۸۸۲-۱۹۵۰)
 • شیخ محمد عکاشه (۱۸۸۲-۱۹۸۲)
 • شیخ محمد الصیفی (۱۸۸۵-۱۹۵۵)
 • شیخ عبدالفتاح شعشاعی (۱۸۹۰-۱۹۶۲)
 • شیخ صدیق سید منشاوی (۱۸۹۸-۱۹۸۴)
 • شیخ محمد سلامه (۱۸۹۹-۱۹۸۲)
 • شیخ محمد سعودی (اطلاعاتی از ایشان در دست نیست)
 • و …

توضیح : با وجود اینکه بیشتر این قراء با ثبت و ضبط و انتشار تلاوت خود مخالفت می‌نمودند، ولی از همه آنها آثاری موجود می‌باشد.

شیخ عبدالفتاح شعشاعی (۱۸۹۰-۱۹۶۲)

۳- قاریان نسل دوم پس از رادیو (نسل طلایی مصر)

نسلی که جهان، هنر تلاوت مصر را با آنها، بیشتر شناخت.

ایشان در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی در اوج حرفه خود قرار داشتند. شامل:

 • شیخ مصطفی اسماعیل (۱۹۰۵-۱۹۷۸)
 • شیخ ابوالعینین شعیشع (۱۹۲۲-۲۰۱۱)
 • شیخ محمود خلیل الحصری (۱۹۱۷-۱۹۸۰)
 • شیخ محمد صدیق منشاوی (۱۹۲۰-۱۹۶۹)
 • شیخ کامل یوسف البهتیمی‌(۱۹۲۲-۱۹۶۹)
 • شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد (۱۹۲۷-۱۹۸۸)
 • شیخ محمود علی البناء (۱۹۲۶-۱۹۸۵)
 • شیخ محمود عبدالحکم (۱۹۱۵-۱۹۸۲)
 • شیخ‌هاشم هیبه (۱۹۱۷-۱۹۸۵)
 • شیخ سید النقشبندی (۱۹۲۰-۱۹۷۶)
 • شیخ عبده عبدالراضی (۱۹۲۲-۱۹۷۸)
 • و…

۴- قاریان نسل سوم پس از رادیو

شامل قراءی که در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی در اوج خود بودند شامل:

 • شیخ محمود محمد رمضان (۱۹۲۷-۱۹۸۱)
 • شیخ عبدالعزیز علی فرج (۱۹۲۷-۱۹۸۱)
 • شیخ احمد محمد عامر (۱۹۲۷-در قید حیات)
 •  شیخ محمد عبدالعزیز حصان (۱۹۲۸-۲۰۰۳)
 • شیخ حمدی محمود الزامل (۱۹۲۹-۱۹۸۲)
 • شیخ ابراهیم شعشاعی (۱۹۳۰-۱۹۹۲)
 • شیخ محمود بجرمی‌(۱۹۳۳-۱۹۹۲)
 • شیخ سعید عبدالصمد الزناتی (۱۹۳۴-۱۹۹۰)
 • شیخ محمد احمد شبیب (۱۹۳۴-۲۰۱۲)
 • شیخ محمود حسین منصور (۱۹۳۴-۲۰۰۲)
 • شیخ عنتر سعید مسلم (۱۹۳۶-۲۰۰۲)
 • شیخ محمد بدر حسین (۱۹۳۷-۲۰۰۳)
 • شیخ احمد الرزیقی (۱۹۳۸-۲۰۰۵)
 • شیخ راغب مصطفی غلوش (۱۹۳۸-در قید حیات)
 • شیخ عبدالمنعم طوخی
 • شیخ شعبان عبدالعزیز صیاد (۱۹۴۰-۱۹۹۴)
 • شیخ محمد احمد عمران (۱۹۴۴-۱۹۹۴)
 • و ….

۵- قاریان نسل چهارم پس از رادیو

قاریانی هستند که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و اوائل قرن بیست و یکم در اوج حرفه خود بودند شامل:

 • شیخ شحات محمد انور (۱۹۵۰-۲۰۰۷)
 • شیخ محمد محمد اللیثی (۱۹۵۲-۲۰۰۶)
 • شیخ احمد احمد نعینع (۱۹۵۴-در قید حیات)
 • شیخ سید متولی عبدالعال (۱۹۴۷-۲۰۱۵)
 • شیخ عبدالوهاب طنطاوی (۱۹۴۷-در قید حیات)
 • شیخ محمد احمد بسیونی (۱۹۵۱-در قید حیات)
 • و …

۶-قاریان نسل پنجم پس از رادیو

نسلی است که در زمان فعلی به فن تلاوت اشتغال دارد شامل:

 • شیخ عبدالفتاح علی الطاروطی
 • شیخ انور شحات انور
 • شیخ محمود شحات انور
 • شیخ یاسر شرقاوی
 • شیخ حجاج هنداو
 • و ….

تذکر ضروری : بین قاریان نسل اول و نسل طلایی قاریانی بودند که در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ در اوج بودند ولی چون این نسل بین دو نسل برتر قاریان مصری (نسل اول و نسل طلایی) قرار گرفته بودند شهرت آنها تحت تاثیر این دو نسل قرار گرفت. قاریانی مانند:

شیخ طه الفشنی (1900-1971)

شیخ طه الفشنی (۱۹۰۰-۱۹۷۱)

 • شیخ طه الفشنی (۱۹۰۰-۱۹۷۱) – موفق در فن انشاد دینی
 • شیخ علی حزین (۱۹۰۲-۱۹۷۰)
 • شیخ عبدالرحمن دروی (۱۹۰۳-۱۹۹۲)
 • شیخ عبدالعظیم زاهر (۱۹۰۴-۱۹۶۹)
 • شیخ منصور شامی‌دمنهوری (۱۹۰۶-۱۹۵۹)
 • شیخ احمد سلیمان سعدنی (۱۹۰۷-۱۹۷۶)
 • شیخ محمد فرید سندیونی (۱۹۱۲-۱۹۵۵)  راستی اگر اینستاگرامی هستید صفحه مهدیون رو دنبال کنید: @mahdioon_com