کرسی تلاوت مهدیون چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶. گزارش تصویری از کرسی تلاوت هفتگی موسسه قرآنی مهدیون برای شما عزیزان آماده شده است.
  راستی اگر اینستاگرامی هستید صفحه مهدیون رو دنبال کنید: @mahdioon_com